Parkové a uličné stožiare

Parkové a uličné stožiare verejného osvetlenia sú určené na osvetlenie parkov, záhrad, promenád, ulíc, parkovísk, križovatiek ciest, privádzačov autostrád ... Parkové a uličné stožiare verejného osvetlenia sú vyrábané z oceľového plechu alebo hliníka, rôznych hrúbok alebo oceľových rúr. Pomocou zvárania, prípadne ohýbania sa dosahuje požadovaný tvar a vynikajúce pevnostné parametre stožiara.