Dekoračné stožiare

Dekoračné stožiare sú určené na osvetlenie a zvýraznenie konkrétnych urbanistických častí a objektov, pričom samotné stožiare sú inšpiráciou a sami o sebe dané miesto dizajnovo zveľaďujú. Ich tvar je špecifický, pričom sú dodržané požadované pevnostné parametre.